Loopbaanontwikkeling & KernTalentenmethode

Elk bedrijf, elke organisatie wil graag blije medewerkers, die elke dag fluitend hun werk doen. Die werken aan hun eigen inzetbaarheid en verantwoordelijkheid nemen over hun eigen keuzes.

Arbeidstevredenheid en loopbaanontwikkeling zijn daarbij twee begrippen die hand in hand samen gaan. 

De arbeidstevredenheid van de medewerker wordt beïnvloed door de kwaliteit van de arbeid. Enkel de arbeidsinhoud kan zorgen voor tevredenheid.

Loopbaanontwikkeling is voor veel medewerkers belangrijk. Ze willen graag de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. De een wil promotie maken, waar een ander wil specialiseren. Het hebben van deze mogelijkheden zal leiden tot grotere arbeidstevredenheid.

Het werk kan echter ook voor een mate van belasting zorgen. Het kan daarbij gaan om de volgende vormen van belasting:
– Arbeidsbelasting: te veel/ te weinig/ toenemend, hoeveelheid en ritme, arbeidsverdeling.
– Emotionele belasting 
– Fysieke belasting 
– Mentale belasting: zoals aandachtsniveau en complexiteit.

Belang van Arbeidstevredenheid

Arbeidstevredenheid zorgt voor een hogere motivatie van het personeel en een sterkere betrokkenheid bij de eigen functie en de organisatie als geheel. Tevreden medewerkers zullen zich meer inzetten voor de organisatie. Gemotiveerd personeel dat zich ten volle inzet resulteert betere prestaties van de organisatie als geheel. Een hogere motivatie zorgt immers voor gedragsveranderingen: een daling van het verzuim, een stijging van de productiviteit en kwaliteit, bereidheid tot flexibiliteit, collegialiteit, loyaliteit en een positievere sfeer in de organisatie. Dat alles komt de prestaties van de organisatie als geheel ten goede.

Tevens zorgt arbeidstevredenheid ook voor persoonlijk welbevinden. Wie tevreden is op het werk zal zich er ook beter gaan voelen. Gelukkige werknemers zijn in het algemeen ook gelukkiger. De tevredenheid van personeel heeft een impact op de aantrekkelijkheid van een organisatie. Tevreden medewerkers fungeren als ambassadeurs voor een organisatie en trekken zo nieuwe medewerkers aan.

Toegevoegde waarde van KernTalentenMethode

Met de KernTalentenMethode komen de aard, de potentie en de intrinsieke motivatie naar boven. Eventuele latente Kerntalenten worden ook weer zichtbaar. De uitkomst is voor de rest van iemands leven bruikbaar, dus niet afhankelijk van context of tijd.

Wanneer de medewerker een KernTalentenOntdekking heeft gedaan heeft deze inzicht gekregen in onder andere:
– Wat zijn/haar arbeidstevredenheid bevordert.
– Welke stappen hij/zij kan nemen in zijn/haar professioneel ontwikkeling.
– In welke mate hij/zij om kan gaan met de verschillende vormen van belasting.

Neem die stap.

Ik wens dat mijn medewerkers …
☐ werk doen waar zij blij van worden.
☐ proactief bewuste en positieve beslissingen in hun loopbaanontwikkeling nemen.
☐ energieker, gemotiveerder en effectiever werken.

Wanneer jij twee van de drie keuzes met “JA” hebt geantwoord, wacht dan niet tot morgen, maar vraag NU vrijblijvend informatie aan en ontdek hoe KernTalenten jouw leven gaan verrijken.