1 op de 6 Werknemers heeft burn out klachten

1,4 miljoen mensen met burn out verschijnselen in Nederland

(bron: burnoutpoli.com)

Iedereen heeft er direct of zijdelings er mee te maken gehad. In elk bedrijf kom je medewerkers tegen die het zelf hebben meegemaakt, er tegenaan zitten of er midden in zitten. Aan een burn-out is niet te ontkomen.

– Een burn-out is een een mentale uitputtingstoestand die zich manifesteert als gebrek aan energie en als gebrek aan motivatie.

– Burn-out is slecht voor bedrijven en organisatie vanwege de slechte prestaties van medewerkers met burn-out klachten.

– Een burn-out die 8 maanden duurt kost al gauw 60.000 euro, exclusief de kosten voor vervanging. Dit kost het Nederlandse bedrijfsleven 1,8 miljard euro op jaarbasis, volgens TNO.

– Burn-out is altijd werkgerelateerd en is te voorkomen, als je maar weet waar je op moet letten.

– Burn-out ontstaat doordat iemand te lang en te veel werk doet wat alleen maar energie kost. Hij/zij raakt letterlijk opgebrand. Een andere reden is dat er heel veel werk wordt gedaan wat energie geeft, zonder dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd. Maar rust betekent voor de een heel wat anders dan voor de ander.

Conclusie
Iedereen, zowel organisaties en bedrijven en de medewerker zelf, heeft er dus baat bij om een burn-out te voorkomen.

Burn-Out Preventie Tool

De Burn-out Preventie tool (BOP) brengt het risico van burn-out in kaart en kan als zodanig voorkomen dat iemand met burn-out voor langere tijd uitvalt.

De BOP bestaat uit twee onderdelen: een Assessment en een KernTalentenOntdekking (KNTO)

– Het Assessment is een vragenlijst waaruit kan worden gedistilleerd welke mate van risico iemand heeft op het oplopen van een burn-out.

– De KNTO maakt inzichtelijk wat de persoon zelf kan doen om een burn-out te voorkomen. Het laat zien welke KernTalenten energie geven en welke energie kosten.

Samen levert dit een goed beeld op voor de medewerker, waarna deze zelf de verantwoording kan nemen en aan de slag kan om te voorkomen dat hij/zij een burn-out oploopt.

Omdat het assessment een momentopname is, is het raadzaam om minimaal 1 keer per jaar dit assessment te doen.
De KNTO wordt een keer afgenomen en blijft daarna voor de rest van iemands leven zeer goed bruikbaar.

Voordeel van de BOP tool

– Snel duidelijkheid over mate van risico op het oplopen van een burn-out.
– Medewerker weet wat zij/hij zelf kan doen om een burn-out te voorkomen.
– Kans op langdurige uitval door burn-out wordt significant verminderd.
– Minder schade vanwege minder goed presterende medewerkers.
– Flinke besparing op dure ziekte- en vervangingskosten.