Burn-Out preventie bestaat uit twee onderdelen: Burn-out Assessment (BOA) en een KernTalentenOntdekking (KNTO)

1. BOA

Geeft weer de mate van risico op BO
Het bestaat uit invullen vragenlijst, belasting in tijd is 10 min.

2. KNTO

Maakt inzichtelijk hoe BO te voorkomen cq hoe kom je sneller uit eenBO
Een KNTO is ook zeer goed te gebruiken bij loopbaanontwikkeltraject.

– Het bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst, belasting in tijd is 20 min.
– Daarna volg een uitvraag, om dieper in te gaan op de antwoorden en om de kerntalenten scherper inzichtelijk te krijgen. Direct aansluitend een feedback op de KNTN in sterk, half en klein. De belasting in tijd is 2 uur

3. Verslag

Het resultaat van de BOA en de KNTO wordt vastgelegd in een persoonlijk rapport die levenslang geldig blijft en niet afhankelijk is van context of tijd. Hierbij is een keuze uit twee opties.

Optie 1

Beknopt verslag
BOA + persoonlijke score + beknopt overzicht KTN + beknopte beschrijving van componenten sterk, half, klein.

– Kosten = €475

Optie 2

Normaal verslag
BOA + persoonlijke score + uitgebreid overzicht KTN + uitgebreide beschrijving componenten sterke KTN + uitgebreide beschrijving KTN per cluster + uitgebreide beschrijving hoe risico op BO vermijden.

– Kosten = €695

VERVOLG

Herhaling BOA

Het invullen van de BOA is een moment opname. Om en continue aandacht te geven aan BO preventie is het nuttig om jaarlijks een BOA te doen.

– Kosten = €75

Verslag bespreking, coaching

Na het lezen van het verslag kan de medewerker nog met diverse vragen zitten. Het is mogelijk om die in een individueel gesprek te bespreken. Ook later kan het voor de medewerker nuttig zijn om in relatie tot BO preventie of in kader van loopbaanontwikkeling het verslag of de voortgang te bespreken,. 

Ongeveer 1 uur per sessie a €72,50