designed by freepik.com

Daar zat ik bij Arie en Riek aan hun keukentafel in hun pas verbouwde boerderij, waar ze, en dat was duidelijk te zien, ondanks het vele werk dat ze al hadden verzet, nog lang niet mee klaar waren. Zij alle twee aan de cappuccino en ik aan de thee. Tussen ons in lagen de kaartjes al klaar. Vanavond geen kaartspelletje, maar kijken we naar de KernTalenten van hun samen en hoe dat werkt in hun relatie.

Nadat ze een en ander hadden verteld over hun leven, hun gezin, hun werk en hun plannen mocht Riek met de kaartjes laten zien welke KernTalenten er volgens haar sterk waren bij Arie. Van 7 was ze zeker dat Arie die sterk had, bij 3 twijfelde zij en van de overige 13 wist ze zeker dat die niet sterk waren. Arie herkende zich in de 7, maar vond dat hij de 3 waaraan getwijfeld werd ook sterk bij hem waren. Verdere aanvullingen had hij niet.

Door het schuiven met de kaartjes kwam al een mooi gesprek op gang over de zichtbaarheid van deze KernTalenten, of juist niet. Daarna vulde ik de rij aan met 5 kaartjes van KernTalenten die bij Arie ook sterk zijn. Ook dit leverde weer een mooi gesprek op. Ook over welke clusters er juist niet sterk waren, zoals empathie. Hoe Arie een stukje meeleven van Riek miste. Daarbij kon hij mooi aangeven wat hij nodig had van Riek. Hoe hij zich gewaardeerd voelde, welke vorm van empathie hij juist van Riek nodig had. En ook hoe Riek dit zag en ervaarde. 

Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelde kwam naar voren dat empathie ook bij Riek niet sterk is, maar dat ze het beiden ook niet van huis uit hadden mee gekregen. Ze waren beiden niet opgegroeid in een gezin met aandacht en warmte voor elkaar. Geen ouders die aan de kinderen vroegen hoe het met hen was. Hoe het op school was. Hoe het met hen persoonlijk ging. Beiden hadden ouders die dus praktisch gezien wel betrokken waren bij hun kinderen, maar niet echt merkbaar ook emotioneel betrokken bij hun kinderen waren. Zoals je het hebt geleerd van je ouders, zo pas je het toe in je volwassen leven.

Toen was het de beurt aan Arie om voor Riek de kaartjes met haar sterke KernTalenten op tafel te leggen. Hij kwam tot 8 sterke KernTalenten. Riek kon zich in de meeste wel herkennen, maar in 1 niet.  Dat bleek ook terecht, omdat die bij haar niet sterk was, wat eerder uit de Analyse was gebleken. Een andere KernTalent was wel sterk en die hadden ze beiden niet zo gezien.

Van haar sterke Kerntalenten had Arie er ook 7 sterk, behalve haar nummer 8: Ordening. Die had Arie niet sterk. Samen pratend over hoe de KernTalenten in hun leven, hun werk en in hun huwelijk een rol spelen, bleek die van Ordening voor Arie wel heel belangrijk te zijn. Hij kan met veel ideeën en plannen komen, deze goed doordenken, maar het bleek dat hij de ordening van Riek nodig heeft om dit ook goed te kunnen realiseren. Deze ‘openbaring’ was voor haar een vorm van erkenning, dat hij haar nodig heeft had hij nog niet eerder zo uitgesproken.

Een avondje dat begon met een lekker kop thee en cappuccino eindigde met meer inzicht in zichzelf en in elkaar. Hoe ze elkaar kunnen bevestigen en versterken. Daarbij zijn het gezonde en nuchtere mensen. Met die wilde plannen en ideeën van Arie zal het het heus wel goed komen, zolang Arie het berekent en Riek haar ordening er in aanbrengt. En anders beginnen ze gewoon met wat anders. Zo flexibel zijn ze ook weer.